Dhaaban

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
КЫPГЫЗЧA
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
Hijra 1439, Lak Girigorii 2018, yeroo nyaataa obboroo soomaa ISTANBUL iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 16 Caamsaa, Roobii 03:32 03:52 05:38 13:12 17:08 20:24 22:14
2 17 Caamsaa, Kamsaa 03:31 03:51 05:37 13:12 17:09 20:25 22:15
3 18 Caamsaa, Jimaata 03:29 03:49 05:36 13:12 17:09 20:26 22:17
4 19 Caamsaa, Sanbata 03:28 03:48 05:35 13:12 17:09 20:27 22:18
5 20 Caamsaa, Dilbata 03:26 03:46 05:35 13:12 17:09 20:28 22:20
6 21 Caamsaa, Wixata 03:25 03:45 05:34 13:12 17:10 20:29 22:21
7 22 Caamsaa, Kiibxata 03:23 03:44 05:33 13:12 17:10 20:30 22:22
8 23 Caamsaa, Roobii 03:22 03:42 05:32 13:12 17:10 20:31 22:24
9 24 Caamsaa, Kamsaa 03:21 03:41 05:32 13:12 17:11 20:31 22:25
10 25 Caamsaa, Jimaata 03:19 03:40 05:31 13:12 17:11 20:32 22:26
11 26 Caamsaa, Sanbata 03:18 03:39 05:30 13:12 17:11 20:33 22:28
12 27 Caamsaa, Dilbata 03:17 03:37 05:30 13:12 17:11 20:34 22:29
13 28 Caamsaa, Wixata 03:16 03:36 05:29 13:13 17:12 20:35 22:30
14 29 Caamsaa, Kiibxata 03:15 03:35 05:29 13:13 17:12 20:36 22:32
15 30 Caamsaa, Roobii 03:13 03:34 05:28 13:13 17:12 20:36 22:33
16 31 Caamsaa, Kamsaa 03:12 03:33 05:28 13:13 17:13 20:37 22:34
17 1 Waxabajjii, Jimaata 03:11 03:32 05:27 13:13 17:13 20:38 22:35
18 2 Waxabajjii, Sanbata 03:10 03:31 05:27 13:13 17:13 20:39 22:36
19 3 Waxabajjii, Dilbata 03:09 03:31 05:26 13:13 17:13 20:39 22:37
20 4 Waxabajjii, Wixata 03:09 03:30 05:26 13:14 17:14 20:40 22:38
21 5 Waxabajjii, Kiibxata 03:08 03:29 05:26 13:14 17:14 20:41 22:39
22 6 Waxabajjii, Roobii 03:07 03:28 05:25 13:14 17:14 20:41 22:40
23 7 Waxabajjii, Kamsaa 03:06 03:28 05:25 13:14 17:14 20:42 22:41
24 8 Waxabajjii, Jimaata 03:06 03:27 05:25 13:14 17:15 20:42 22:42
25 9 Waxabajjii, Sanbata 03:05 03:27 05:25 13:15 17:15 20:43 22:43
26 10 Waxabajjii, Dilbata 03:05 03:26 05:24 13:15 17:15 20:44 22:44
27 11 Waxabajjii, Wixata 03:04 03:26 05:24 13:15 17:16 20:44 22:45
28 12 Waxabajjii, Kiibxata 03:04 03:25 05:24 13:15 17:16 20:45 22:45
29 13 Waxabajjii, Roobii 03:03 03:25 05:24 13:15 17:16 20:45 22:46
30 14 Waxabajjii, Kamsaa 03:03 03:25 05:24 13:16 17:16 20:45 22:47
Galgala Kadir: kunis halkan 10 Waxabajjii Dilbata fi 11 Waxabajjii Wixata jidduu jiruudha.
15 Waxabajjii 2018 Jimaata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 06:18 dha
Yaadachiisa:
Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.